نتایج جستجو برای عبارت :

دلتنگ غریبم ای یا کریم

دلتنگ شدم براي آقا جانم، دلتنگ شدم دلم ترک برداشتست،دلتنگی عالمی برايش کم بود، آقاي خودم دلش هزاری خون بود،دلتنگ شدم براي تو يا مهدی، یک جمله نوشتم و جهانم خالیست، از عشق دلم هزار معنا برداشت، مهر تو هزار عشق در دل بگذاشت.عاشقانه هاي انتظار فرجاللهم العجل لولیک الفرج
همه جا هست، در کنار من است، اما نه در قلب من است دلتنگی. با غروب خورشید به دلم سرازیر می شود دلتنگی، با رسیدن شب قلبم پر می شود از دلتنگی، لحظه هاي شب بیداری، تاریکی و تنهايی به دلم چنگ می زند دلتنگی. چشم هايم بیشتر از قلبم سرشار از دلتنگیست. چشم هايم را که می بندم خوابهايم پر از دلتنگیست. نفسم دلتنگیست. دلتنگم اما نه آنگونه که هر کسی می شناسد دلتنگی را، بند بند وجودم دلتنگ است. سخت دلتنگم و چه بی رحم است آسمان که ماه را پشت ابرهاي تیره ی دلتنگی پ
همه جا هست، در کنار من است، اما نه در قلب من است دلتنگی. با غروب خورشید به دلم سرازیر می شود دلتنگی، با رسیدن شب قلبم پر می شود از دلتنگی، لحظه هاي شب بیداری، تاریکی و تنهايی به دلم چنگ می زند دلتنگی. چشم هايم بیشتر از قلبم سرشار از دلتنگیست. چشم هايم را که می بندم خوابهايم پر از دلتنگیست. نفسم دلتنگیست. دلتنگم اما نه آنگونه که هر کسی می شناسد دلتنگی را، بند بند وجودم دلتنگ است. سخت دلتنگم و چه بی رحم است آسمان که ماه را پشت ابرهاي تیره ی دلتنگی پ
ن کارمند ن کارگر .ن شب خوابی هاي سر ساعتو صبح بیداری هاي با استرسن ترافیک هاي اول صبحن مرخصی هاي ساعتین ناهار هاي هول هولکین چرت هاي ده دقیقه اين عصرهاي شلوغن تاکسی، مترو، اتوبوسن خریدهاي سوپرین شام هاي حاضرین خسته روی مبل راحتین فرزند، ن همسر، ن مادرن مادرانگی هاي به تعویق افتادهن شب کارن بیداری هاي از روی اجبارن عاشقن روياهاي خیس زیر بالشن خواب هاي مرد محبوبن مش
قرآن کريم-سوره ی حجرما میدانیم که تو از آنچه امت در طعنه و تکذیب تو میگویند سخت دلتنگ میشوی.غم مخور و به ذکر اوصاف کمال پروردگارت تسبیح گو و از نمازگزاران باش تا به ياد خدا شاد خاطر شوی.و دائم به پرستش خداي خود مشغول باش تا ساعت مرگ و هنگام لقاي ما که یقین بر تو فرا رسد.
 چرا بايد خط بخورد نگاه باران؟ چرا بايد داس هراس ریشه  ی افکار را به صداي خش خش اضطراب زخم بر گلبرگهاي خاموش زند؟ یعنی بايد زخم هاي زمانه را بر پرده ی صداقت به صد تازيانه نواخت که حصر را حصار ندارد؟ چقدر فاصله گرفته ايم از مهربانی ياس ها !! . گامهاي صبر در کویر لحظه ها،آموخت همراهی قدمهاي خسته بر جاده ی حیرانی را حال گنج انزوا را جولان لحظه ها دادن به کدام آیین نوشته میشود ؟ چرا بايد مه ترس فانوس نگاه را به قعر دره ی خاموشی بکشاند ؟؟
بر جاده ی خاطرات قدم بر می دارمو بر جاي دستانت بر جاي جاي خانه بوسه میزنمبه ياد میآورم شادی و غم لحظه هايمان راگاهی خاطرات چه بی رحم میشوندزانوانم تاب نبودت را ندارد،کوه استوار زندگیم.لحظات برايم رنگ میگیرند و در سیل اي کاش هاي ذهن خود غرق میشومقلم به دست میگیرم و دلتنگیم را فرياد میزنم.دلتنگم.دلتنگ لحظه اي که سر بر زانوانت میگذاشتم ،من بودم و دست هاي نوازشگر تو.دلتنگ لحظه هاي دوتايی و شیطنت هاي من و صبوری هاي تو.دلتنگ نگاه مهربانت و خن
دانلود آهنگ زیبا رحیمی دوره گرد + متن اهنگ دانلود اهنگ عاشقانه نکن اينجوری با دل من نشو اينجوری قاتل من به نام دوره گرد با صداي زیبا رحیمی با کیفیت 320 و 128 از تهران دانلودDownload New Mp3 Music ziba rahimi – doregardمتن آهنگ دوره گرد زیبا رحیمی نکن اينجوری با دل من نشو اينجوری قاتل منبه کی دل بدم جز دل تو که تو دل میدی جز دل منبه کی دل بدم جز دل تو که تو دل میدی جز دل مننکن از دلم من دلتو هنوز فکر من بند تو چرا رد میشی از دل منمگه بد بودم با دل
چرا نمیتونم مثه قبل باشم؟دچار یک خلسه اي هستمنمیدونم چمهمیخوام خودمو از اين وضع بيارم بیرونانگار نقابی زدم به صورتماز خود واقعیم فرار میکنمکاش حداقل میتونستم راحت بنویسمحتی نمیخوام تو خودم فرو برم ببینم مشکلم چی هست چه برسه بخوام حلش کنمواي خدايا چقدر دل تنگ فسقلمدلتنگ عخشم هماصن چمه؟نمیدونم
 دلتنگی تنها یک واژه است اما با چند معنی و تفسیر !ممکن است غربت نشین باشیم و دلمان تنگ ديارمان باشد .ممکن است عزیزی مانند پدر و مادر را نداشته باشیم ، دلمان لک زده باشد براي شنیدن صدايش .ممکن است اين دل ، تنگ گلدان کوچکی شود که گل هايش پژمرد ، يا موهايی که کوتاهش کردیم ، يا دوستی که سال هاشب و روز را کنار هم بودیم ،اما حالا از هم دوریم دلتنگ زمین پدری که ارثمان شد ،دلتنگ دوچرخه کودکیمان ،دلتنگ عشقی که داریم اما بینمان فاصله است يا عشقی
شده دلتنگ کسی باشی و دلگیر شوی؟يا که رويا زده، در آینه تحقیر شوی؟شده برقی بزند غصه امانت گیردفاز تو فاز غم و مات و زمین گیر شوی؟يا که در جمع ولی یکسره تنها باشیبی سبب خنده کنی، محو تصاویر شوی؟شده عقل و دل تو ساز مخالف بزنندياری دل بکنی، دشمن تدبیر شوی؟تو خود آزاری من دیدی و تا حال شدهگوشه ی دنج اتاقی غل و زنجیر شوی؟ثانیه ساعت و یک ساعت تو سال شدهشده در لحظه و با حادثه اي پیر شوی؟حس دلتنگی من فاصله را نشناسدشده نفرین شده يا می زده تعبیر شوی؟از
به نام مهربانترین خالقسلام.خیلی ها وجودت رو نفی میکننخیليا میگن برا جلب توجههبعضيا میگن سر پل صراط جلوشو میگیرم.بعضی ها اصلا قبولت ندارن.بعضی ها میگن چرا هیچ نشونی ازش نیستمگه میشه ؟ولی من شما رو باور کردممنم مثل اون ادما ندیدم شما رو.نشونی ندیدم.عکسیصوتی.هیچی.فقط خوندم.و باور کردم.شايد براي خیليا عجیب باشه.ولی براي من عجیب نبود.عجیب نبود که تک تک نوشته ها حق بود براي من و روح بی قرارمراستش را بخواهی.امده ام شکايت.از دیگ
نمیدانم کجايی .نمیدانم مرا پذیرفتی يا نه .و يا حتی نمیدانم از دستم دلخوری يا راضی .ولی میخواهم بدانی که چقدر دلم هواي با تو بودن را کردهچقدر دلم دعاهاي عهدی را میخواهد که قلبم را جلا میدهد چقدر دلم ارامش با تو بودن را میخوامیخواهد .مهربانم دستم را بگیر تا جوانی ام را از دست ندادم .دلم خیلی تنگ توست.
 مولايم:امروز خیلی دلتنگم.نمی دانم اين دل تنها بهانه ی که رامی گیرد. وقتی کوچک بودم هرگاه که دلتنگ می شدم مادرم دستم را می گرفت و با هم به پارک می رفتیم کمی که بازی می کردم دیگر از آن همه دلتنگی که دل کوچکم را سخت در بر گرفته بود خبری نبود.اما حالا که بزرگ شده ام وقتی دلتنگ می شوم، هیچکس و هیچ چیز نمی تواند آرامم کند.خیلی سخت است که آدم نتواند به کسی راز دلش را بگوید اما مولايم شما که از آشکار و نهان اين دل تنها باخبرید ، شما که می دانید اين دل
تنها براي تو می نویسم تنها براي تو دلتنگ می شوم چرا نگاهم نمیکنی چرا چشم هايت دیگر آشنا نیستند .دلتنگتم باز آی .اگر نیايی کدامین نام را صدا زنم با که سخن بگویم با یک بیگانه اگر نیايی حرفهايم را بر روی صفحه روزگار حک میکنم و به آغوش باد خواهم سپرد .اگر نیايی دنيا هم برايم غریب است بيايا بی تو نمی توانم .عشق را با تو تجربه کردم می خواهم باز با تو باشم بيا 
وقتی‌دلتنگ‌میشویدحتماوقتشه‌باخداي‌خودخلوت‌کنیدوقتی همه‌درهابه‌روت‌بسته‌میشوندشايدخدامیخادپاداش‌بزرگی‌بهت.بده.وقتی‌همه‌بهت‌بدی‌میکنندوقتشه‌شماخوب‌بودن‌را بهشون.يادبدید.  
[دیدن] چقدر آدما رو بهم نزدیک میکنه . سالهاست با خیليا مجازی چت کردم. ویس دادم. حرف زدم. از زندگی هم گفتیم. گپ زدیم. دوست شدیم. ولی کسی نشد مثل آدماي واقعیم . دیدن چقدر آدما رو بهم نزدیک میکنه! و چقدر دلتنگ تر میکنه. چقدر بعد اينکه کسیو واقعی لمس میکنی، دوری سخته.
خانه دلتنگ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگ است دلم پدرم گفت چراغو شب از شب پر شدمن به خود گفتم یک روز گذشت مادرم آه کشیدزود برخواهد گشتابری هست به چشمم لغزیدو سپس خوابم بردکه گمان داشت که هست اين همه درددر کمین دل آن کودک خرد؟آری آن روز چو می رفت کسیداشتم آمدنش را باورمن نمیدانستم معنی هرگر را تو چرا بازنگشتی دیگر ؟آه اي واژه شوم خو نکرده ست دلم با تو هنوز من پس از اين همه سال چشم دارم در راه که بیايند عزیزانم آه  
دانلود آهنگ جدید احلام به نام اين دل شده هوايی 98  دانلود آهنگ جدید احلام به نام اين دل شده هوايی 98متن آهنگ جدید احلام – اين دل شده هوايیزندگی کنارت خوابو خياله کاش اينو بدونی بی تو محالهبا تو قراره اول یه گوشه تو خيابون انگار عاشقت شدم یه لحظه زیر باروناين دل شده هوايی بهونه میگیره گاهی بايد آروم بگیره جز تو نداره راهیDownload New Music Ahllam  – In Del Shode Havaeiاين چه حسیه که دارم دلتنگ و بی قرارم بايد تورو ببینم دیگه طاقت ندارماين دل شده هوايی
سلام . نمیدونم چرا اينجام و چرا مینویسم ولی براي دلم اينجامخیلی وقته که ازت بی‌خبرم شايد علاقه اي هم نداشته باشی که جویاي احوالت باشم . ولی ازم دعا برمياد ،که سالم باشی، شاد و خندون، دلت آروم، زندگیت خوش وچقدر میشد که فکر میکردم اگه یه روزی بینمون جدايی بيافته چقدر پیگیر میشی، دلتنگ میشی، پیغام پسغام میدی و. ولی. همین که از بودنم اذیت نمیشی بازم خدا رو شکر م خ ب 
دوست عجب عشق جالبی استوقتی میخندد انگار دنيا متوقف میشودوقتی میگرید انگار دنيا تمام شدهراستش حس جدیدی استاسمش عشق نیستاز عشق بالاتر است اگر عاشقانه همدیگر را درک کنیمبفهمیمو هیچوقت همدیگر را تنها نگزاریم.(نمیخاد به دوستی بقیه حسودی کنیم بايد خودمون سعی کنیم اين حس قشنگ رو به وجود بياریممیشه ما هم عین اونا بگیم که دلتنگ شدیم.واسه کسی که حتی خیلی وقت نیس میشناسیمش)
یه دریاي آبی تو چشماي توستکه هفت دريا رو پس می‌زنهتو بی من به غم میرسیقدمات نفس نفس می‌زنه تو اي همخواب پروانه هاکه از خواب گل رويا تریمیدونی تنهايی چه زجرآوره؟!تو شهد عاشقی رو چند می‌خری؟! من بی تو فردام پر مخاطره سمی‌ترسم از جايی نداره تو رونزار جهانم بی رنگ بشهتنهايی بده، تو تنها نرو و اينجا رنگ خون داره هر غروبمثه رنگ سرخ رژ رو لباتهمه تن گوشم تا بشنومدوست دارم ها از صدات بغل می کنم تنها عکستوی وقتايی که دلتنگ میشمتو دریايی آرزو
دل ت نگیدلتنگیدلتنگیجدا جدا، حرف به حرف می نویسم اما دلتنگی از بار دلتنگیهايم کم نمی شود. تجربه ام را می گویم، آخر آنقدر انتظارت را کشیده ام که استادی شده ام براي خودم. عمر کوتاه بلندت را به انتظار گذرانده باشی انتظار را می شناسی. دلتنگی رابطه اي عمیق با انتظار دارد، هر چقدر که بیشتر انتظار بکشی، هر چقدر چشم به راهتر باشی دلتنگتر می شوی. اما دلتنگی با زمان هم رابطه دارد، وقتی دلتنگی، وقتی چشم به راهی ثانیه ها کش می آیند و براي همین است
 شماره رومه: 1397/01/20 (شماره 3171)  کمی دلتنگ صدايت هستیم و کمی بی قرار حرف هايت.کمی دلتنگ شنیدن حرف‌هاي تو از آن روزهاي بســــيار ســـخت و کمی بی قــــرار روايت فتح دل دریايی ات را به آب می زدی و از ميان بارانِ آتش دشمن خودت را می رساندی به رزمنده ها تا حرف‌هايشان را خط به خط برايمان در قاب دوربینت به تصویر بکشی و دل‌هاي ما را در سرزمین جنوب که انگار آن سال‌ها آسمانش دری از درهاي آسمان شده بود، رها کنی. . و ماجراي رفتنت از ع
دانلود آهنگ تیتراژ سريال برادر جان از سالار عقیلی ( تنها میمانم ) اهنگ تیتراژ پايانی سريال برادر جان به نام تنها میمانم با صدا و خوانندگی سالار عقیلی ویژه ماه رمضان 98 از تهران دانلودDownload Ahange Titrazh Music Serial Bardar Jan Salar Aghili – Tanha Mimanamترانه : حسین غياثی   اهنگ و تنظیم : فرید سعاتمند متن آهنگ تنها میمانم سالار عقیلیتنها میمانم میدانم می آیی با تو آرامم بی ترس از تنهايیتنها میمانم عاشق تر زخمی تر آرام چون آتش در زیر خاک
میدونیدیگه دست کشیدم از دلتنگ شدن واسه تویی ک اگه صد روز منو نبینی حتی ی پی ام نمیدیدیگه دست کشیدم از اشک هايی ک فقط شادی حال ام رو میگیرندیگه دست کشیدم از اون همه حرف هاي چرتی ک میگفتم تا حواست باشه منم هستمدیگه میخوام خودم باشم.وقتی حرفی ندارمسکوت میکنمچون دوست داشتنمو دیگه نمیخوام ب هیچکس ابراز کنممن شادی هام عوض شدهياد گرفتم ب جاي حرف زدن سکوت کنمب جاي قهقه بخندمب جاي بغضب جاي اشکفقط سکوت کنمو اين تلخ ترین قسمت داستان زندگیمه
در حادثه یِ خیس خيابان بغلم کنمن را ز غم عشق، نلرزان بغلم کندر کوچه ی بن بست غم عشق اسیرممن را بکش از کوچه به میدان بغلم کنمیدان غزل، کوچه ی احساس، در عشقدر آدرس خانه ی مستان بغلم کنتو مومنی و شرع به تو گفته نبوسش؟باشد، ولی با رخصت شیطان بغلم کنیک عمر من و حسرت آغوش تو و دردشد وقت قسم، آی! به قرآن بغلم کندلتنگی من را بجز آغوش دوا نیستدکتر شو و با شیوه ی درمان بغلم کنباران بهاری همه جا را پر گل کردلطفی کن و در فصل بهاران بغلم کن"دلتنگ تر از من به خ
ترجمه :تا وقتی بد نشی هیچکس نمیفهمه چقد خوب بودی شايد بهترین اختراع بشر تلفن هاي بین راه بوده ! براي مسافران دلتنگ،براي عابران تنها براي دلتنگی هاي بی وقت شبانه براي منی که تنها به شنیدن صداي نفس هاي تو در هياهوی خيابان حتی براي چند ثانیه قبل از شنیدن بوق آزاد راضی ام …!
شاملویی پر از عشق و حس خوبِ دوست داشتنآیدا، زنی بود که عاشقانه پرستیده می شد…زنی پر از حس خوب دوست داشته شدنوقتی شاملو دلداده ی آیدا شد،تاریخ اينگونه تکرار شدآیدا شد لیلی،دلبرِ مجنون…شیرین،دلبرِ فرهادشاملو، مردی که مجنون وار ،جان می داد براي خنده هاي لیلی…مردی که فرهاد وار کوه میکند براي داشتنِ شیرینولی اگر آیدا، شاملو را نداشت چهاگر شاملو نبود،آیدا خونِ در رگ هاي چه کسی می شدچه کسی او را یگانه ی بی همتا می خواند؟اگر شاملو نبود
 و اگر می‌‌ نویسم،دوست دارم بدانیدر خلأ دنیاي بی‌‌ جاذبه از نبودنت،عجیب معلقممی‌ چرخم و می‌‌ چرخم و می‌ چرخمو در چشم‌ هاي ناباور یک سرگردان دلتنگ کسی‌ را می‌ بینم شبیه خودمکه هنوز عاشق کسی‌‌ ست شبیه تووجودی سايه‌ وار و حضوری کمرنگحضوری بسيار بسيار کمرنگکه نوشتن برايش منصرف می‌ کند مرااز مرگ و نبودن …
زنها يا عاشقى نمى كنند؛يا اگر مرد ايده آلشان پیدا شد ،حرف دوست داشتن و خواستن و ماندن كه به ميان آمد،با تمام وجودشان دل مى دهند،شك نكن نقص در كارشان نیست مواظب عشق زندگیت باش؛واى به روزى كه بفهمد آدم زندگیش سرش به كار خودش نیست مى نشیند آنقدر فكر مى كند، غصه مى خورد، گریه مى كند همین كه دردهايش را آب كرد و دور ریخت ،لم مى دهد پشت یك حال خوب و تو تازه به خودت مى آیی كه تا عمر دارى پشت درهاى بسته حسرت نداشتنش را مى كشى. (از طرف خودم(an)) پس سعی کن
شايد بعضی عشق ها ساخته شدند براي دور بودنبراي دلتنگ شدنبراي فاصله هايی که تورا هر لحظه بیشتر از قبل غمگین میکنداينکه او از تو دور است نه تقصیر توستنه تقصیر اوحتی تقصیر سرنوشت هم نیستبعضی غرور ها هم ساخته شدند که بعد از مدت ها ان را بشکنیو  زیباترین لحظات را براي ماه ترین دوست دنیايت بسازیماهیت بعضی عشق هاباعث میشوددر اوج فاصله هم دوستش بداریدرست مثل قبلو تمام سردی هايش را فراموش کنی .اما درد عمیق دلتنگی ته چشمانت موج میزندشايد بعضی ها س
  اين دل وامانده ام همیشه ساز خودش را میزند ، یکبار نشد محض رضاي خدا بیخيال خودش شود و بگوید چند سال است که دلتنگ کربلايش هستی اما نمیخواندت . بیخيالش شو دیگر ،مولايت کنیزی سرکش و گناهکار نمیخواهد . ان زمان که بايد به ارزویت میرسیدی نرسیدی حالا ؟! با اين دل سياه و چرکینت چه میخواهی ؟! چه انتظار داری ؟! مگر کربلا جاي گناهکار هاست ؟! کربلا را فقط به اهلش میدهند به خوبان درگاهش نه روسياهی مثل تو .اما دلم باز ساز خودش را کوک میکند در گوشم میگوید
خواستم از اویی بگویم که رفت به کمک سیل زده ها. پدری که دلتنگ فرزند میشود و فرزندی که بیقراری پدر میکند و همسری که چشمش به راهِ رفته است.اما دیدم چشم انتظاری بزرگ تری دارم!آقا جانم!  گمانم تا کنون دروغ میگفتم.يا نه! در حالتِ خوش بینانه، معنی چشم انتظاری و ثرد و فراغ و چشمِ به راه مانده را نمیفهمیدم.الان میفهمم که تا کنون نمیدانستم درد عمیق جان چیست!دلشوره و بیخوابیِ بیتابانه چیست. الان میفهمم من اصلا منتظر نبودم.فقط میخواستم بیايی شايد چون ی
گوش جان دلتنگ نواي «انا المهدی» استخبرگزاری ايمنا: اين روزها بی تو عجیب سخت می گذرد. اين روزها نفس بی تو سخت فرو می رود. جنس دلتنگی هايمان حال و هواي تازه اي به خود گرفته، داغی هواي تابستان بهانه است. راستش را بگوییم ما سال هاي سال است که داغدار ندیدن روی ماهت هستیم.مدت ها است ياد گرفته ايم پنج شنبه ها، "کمیل" را با اشتياق زمزمه کنیم به امید دیدن چهره پر فروغت. به امید دور شدن غبار ندیدن، از دل هاي غبار گرفته مان و به امید روشن شدن دیدگانمان
به نام خدايی که بی نهايت به او مدیونمدلم برايت تنگ شده بود،هیچ راهی جز اينجا نوشتن نداشتم خودت خوب میدانی چرا،تو کجايی؟دلتنگم.گم شده امهمه چیزم را از دست داده اممی شود برگردی؟می شود دوباره کنارم باشی؟به خدا میدانم من همیشه تو را ترک کردم ولی خودت من را به خودت برگردان.سخت دلتنگ ام و تمام روز و شب به فاصله بینمان فکر می کنم.میبینی قعر چاه ام،پوچم چون تو نیستی.خدايا باش که من بی تو هیچ امخدا دلم میخواهد بلند فرياد بزنم که من دلتنگم؛ذل
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

حقانيت شيعه وبلاگ تخصصي درب ضد سرقت اتاق و لابي Tracy قيمت ديزل ژنراتور Aycha خانوار ايراني يک مووي Moselie لينکدوني تهران Lolo